050000Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы
Шевченко көшесі 90
БО "КАРАТАЛ"
офис 83а
редакция
+7 727 344 27 83
ЖАРНАМА БӨЛІМІ
+7 707 220 22 04
бухгалтерия
+7 727 344 27 83